JÁ ČTU

Nakladatelství Modrý slon se účastnilo projektu JÁ ČTU, do něhož se zapojilo 477 žáků. Díky tomuto projektu dosáhlo nakladatelství svého hlavního cíle, tedy zvýšení čtenářské gramotnosti dětí v České republice. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhodnotilo tento projekt jako aktivitu maximálně motivující ke čtení – výsledky projektu JÁ ČTU prokázaly zvýšení čtenářské gramotnosti o celých 28 %!

Celou hodnotící zprávu tohoto projektu naleznete zde.


Graf č.1: Čtenářská gramotnost (60 slov/min) zjištěná při prvním čtecím textu - před získáním personální knihy (u žáků 3. tříd ZŠ)


Graf č.2: Čtenářská gramotnost (60 slov/min) zjištěná při druhém čtecím textu - po získání personální knihy (u žáků 3. tříd ZŠ)