.


Rozvoj technologií nakladatelství MODRÝ SLON s.r.o.Název projektu: Rozvoj technologií nakladatelství MODRÝ SLON s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008403

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je nákup 6 nových moderních strojů, které budou složit k výrobě a úpravě knižních tiskovin. Hlavním cílem realizace projektu je zefektivnění výrobních a pracovních procesů, zvýšení produktivity, zvýšení stupně automatizace, vyšší flexibilita výroby a zvýšení konkurenceschopnosti. Realizace projektu je stanovena od 16. 12. 2016 do 30. 9. 2018.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


.
© 2019 MODRÝ SLON s.r.o. Všechna práva vyhrazena.